Image-slide-5

אודות התוכנית

תכנית "מתנדבים בחינוך" הינה יוזמה של שר החינוך מר גדעון סער, שמטרתה שילוב מתנדבים מבוגרים בכל מערכות החינוך בישוב.
המתנדבים המבוגרים ישולבו בתחומי הלמידה והעשרה בהתאם לצרכי ביה"ס והקהילה.

מטרות התוכנית

  1. 1. טיפוח החינוך וחשיבותו בעיני החברה בישראל
  2. 2. חיזוק והעמקת הקשר בין החברה האזרחית ובין מערכת החינוך
  3. 3. הטמעת ערכי התנדבות , מעורבות, אחריות ותרומה לקהילה כדרך חיים בקרב ילדים ובני נוער באמצעות מתנדבים מבוגרים
  4. 4. תרומה למערכת החינוך והעשרתה במגוון תחומים

הצטרפו אלינו

מיזם ההתנדבות הגדול בארץ
כמחצית מבני הנוער בישראל מתנדבים בתחומים שונים, הצטרף/י גם את/ה לעשייה החברתית

פתח תיק מתנדב כבר מתנדבים: כניסה לחשבון

פניה למומחים

נשמח לקבל כל שאלה והצעה במטרה לשפר את תחום 'מתנדבים בחינוך' נא למלא את הצעתכם/בקשתכם בטופס הבא

הצעות / בקשות