Image-slide-6

תוכנית:

שגרירים צעירים ראש העין

 • תאור

  שגרירים צעירים מהווה מסגרת לימוד והכשרה ייחודית שמעניקה לבני נוער כלים עיוניים
  ומעשיים לייצג את מדינת ישראל בארץ ובעולם.
  בכלל זה במסגרת אירוח משלחות מחו"ל , השתתפות באירועים וקונגרסים בנושאים העולים על סדר היום בישראל והעולם.
  כך גם בתחום הפעילות הפרלמנטרים בוועדות הכנסת ומוסדות ממלכתיים אחרים.
  במהלך ההכשרה תצא הקבוצה להתנדבות בבתי הספר בתחום ההסברה.
  בתום תקופת הלימודים מוענקת לכל בוגר שעמד בדרישות הלימודיות והמשמעתיות תעודת שגריר צעיר.

 • מילות מפתח לתוכניות

  מנהיגות

 • תאריכים

  התחלה: 01-10-15

 • מנהל התוכנית

  אריק קרואני

 • ארגון מוביל

  מחלקת הנוער

 • ---
  Shagririm_thumb
 • מס' מתנדבים רצוי

  -----

 • מספר חניכים

  -----

 • גילאי התלמידים

  תיכון

 • תדירות התנדבות

  אחת לשבוע

 • מקום ההתנדבות

  מרכז נוער המרתף

 • ימי הפעילות

  א,

 • שעות הפעילות

  18:30-20:00

 • רקע המתנדבים
  -----
 • יעדים

  -----

 • מדדים

  -----

 • מטרות

  -----

 • הערות

  -----

 • ארגונים שותפים לתוכנית

  אולפנת זבולון, תיכון בגין, תיכון עתיד

פניה למומחים

נשמח לקבל כל שאלה והצעה במטרה לשפר את תחום 'מתנדבים בחינוך' נא למלא את הצעתכם/בקשתכם בטופס הבא

הצעות / בקשות