Image-slide-6

תוכנית:

מאחורי החוטים

 • תאור

  התכנית עוסקת ביחסי הגומלין שבין טכנולוגיה וחברה, ומטרתה להכיר לתלמידים את מאחורי הקלעים של הטכנולוגיה, את הכוחות שמושכים ב"חוטים" ואת בעלי התפקידים המרכזיים. באמצעות הקניית ידע בסיסי ומושגי יסוד יבינו התלמידים את "חוקי המשחק" של העולם הממוחשב ואת מהותם של יחסי הגומלין בין הפרט לבין הטכנולוגיה; יכירו את יכולתו של הפרט להשפיע גם הוא על תהליכים שמתפתחים; יוכלו לזהות בעלי אינטרסים שונים כמו מוכרים ומפרסמים; וירכשו כלים לניתוח ולביקורת כלפי השפעות הטכנולוגיה והשימושים בה שיאפשרו צרכנות נבונה ואזרחות שקולה ואחראית.

 • מילות מפתח לתוכניות

  חברה

 • תאריכים

  התחלה: 01-07-10 , סיום: 31-05-11

 • מנהל התוכנית

  -----

 • ארגון מוביל

  שיעור אחר

 • ---
  Shiur_acher_tiny
 • מס' מתנדבים רצוי

  100

 • מספר חניכים

  -----

 • גילאי התלמידים

  -----

 • תדירות התנדבות

  פעמיים בשבוע

 • מקום ההתנדבות

  -----

 • ימי הפעילות

  א, ב, ג,

 • שעות הפעילות

  -----

 • רקע המתנדבים
  -----
 • יעדים

  -----

 • מדדים

  -----

 • מטרות

  -----

 • הערות

  -----

 • ארגונים שותפים לתוכנית

  תיכון שרת

פניה למומחים

נשמח לקבל כל שאלה והצעה במטרה לשפר את תחום 'מתנדבים בחינוך' נא למלא את הצעתכם/בקשתכם בטופס הבא

הצעות / בקשות